Feeds:
Pos
Komentar

Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Soal Kesembilan:
Saya adalah seorang penuntut ilmu. Kebanyakan pertanyaan yang ditujukan kepada saya tentang suatu perkara, baik tentang ibadah atau yang lainnya, saya mengetahui jawabannya dengan baik. Terkadang saya mengetahuinya dari mendengarkan salah seorang syaikh, atau dari fatwa-fatwanya. Akan tetapi sulit bagiku untuk mengingat dalilnya yang shahih, sehingga terkadang sulit bagiku untuk melakukan tarjih. Bagaimana anda mengarahkan para penuntut ilmu dalam permasalahan seperti ini? Lanjut Baca »


Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Soal Kedelapan:
Apabila seseorang ditanya tentang suatu permasalahan lalu dia berfatwa, dan setelah berlalu beberapa waktu jelas baginya bahwa apa yang telah dia fatwakan adalah salah. Apa yang harus ia lakukan? Lanjut Baca »


Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Soal Ketujuh:
Bagaimana pendapat anda tentang ungkapan yang berulang kali terucap oleh banyak penuntut ilmu yaitu bahwa barangsiapa gurunya adalah kitab maka dia akan tersesat dari kebenaran? Lanjut Baca »


Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Soal Keenam:
Apa makna perkataan Anda –semoga Allah subhanahu wata’ala menjaga Anda–: Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk berijtihad? Apakah masing-masing kita mempunyai kemampuan untuk itu? Apa sikap kita terhadap madzhab imam yang empat yang telah tersebar di kalangan manusia di berbagai negeri sehingga banyak yang taqlid pada madzhab tersebut di setiap tempat dan zaman? Lanjut Baca »


Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Soal Kelima:
Di zaman ini kami mendapatkan adanya kerenggangan yang terjadi di antara para ulama, para penuntut ilmu dan masyarakat umum. Dan kerenggangan ini termasuk sebuah musibah. Menurut Anda, apa jalan keluar untuk permasalahan ini? Lanjut Baca »


Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Soal Keempat:
Termasuk permasalahan besar yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu adalah menghindarnya masyarakat darinya dan ilmunya. Sementara dia merasa tidak mendapatkan kedudukan yang pantas di masyarakat, karena masyarakat yang materialistis pada zaman ini tidaklah menilai seseorang kecuali dengan jasa materi. Apa solusi untuk permasalahan ini? Dan bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus bersikap? Apakah dia harus berada di sebuah masyarakat yang khusus yang dia mampu untuk belajar dan hidup di dalamnya? Atau apakah yang harus dia lakukan? Saya mengharapkan Anda memberikan kepada kami nasehat yang Anda dapatkan dari guru-guru Anda, dan guru-guru Anda mendapatkan nasehat tersebut dari guru-guru mereka. Lanjut Baca »


Oleh: Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Soal Ketiga:
Banyak penuntut ilmu yang menghindar dari jabatan-jabatan keagamaan. Apakah faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya? Dan apa nasehat Anda kepada mereka? Sebagaimana diketahui bahwa banyak penuntut ilmu di sekolah-sekolah agama mencari jalan untuk melepaskan diri dari jabatan kehakiman dengan cara-cara yang beraneka ragam. Apakah nasehat anda kepada mereka? Lanjut Baca »

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 626 pengikut lainnya.